Seminaria wydziałowe

W imieniu Dziekana Wydziału Mechanicznego zapraszam wszystkich pracowników i uczestników studiów doktoranckich do uczestnictwa w Seminariach Wydziałowych. O dokładnym terminie i tematyce seminarium będą Państwo powiadamiani osobnymi komunikatami rozsyłanymi przez listę mailingową (zazwyczaj jest to poniedziałek, godzina 12:00, sala B-325). W trakcie Seminarium zaprezentowane są referaty dotyczące:

- awansów naukowych,

- realizowanych prac naukowych i rozwoju kadry,

- przedłużeń zatrudnienia,

- inne.

Sekretarzem Seminarium Wydziału Mechanicznego jest dr inż. Andrzej Kurek Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ze względu na przygotowywany plan seminariów przypominamy, że chęć wygłoszenia referatu należy zgłosić Pani Sekretarz z przynajmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem.

Forma wygłaszanych referatów

Większość wygłaszanych referatów jest związanych z procedurami awansów i regulaminem zatrudnień. Z tego względu przygotowano odpowiednie wytyczne ujęte w tabeli poniżej, którymi należy się kierować podczas przygotowywania referatu.

 

Wystąpienie

Czas trwania

Zawartość

Otwarcie przewodu doktorskiego

20 min

Temat pracy, opiekun naukowy

Przegląd literatury

Główne tezy pracy

Dotychczasowe dokonania

Planowane prace wymagane do zamknięcia doktoratu

Dorobek naukowy ze wskazaniem pracy wymaganej do otwarcia przewodu doktorskiego

Zamknięcie przewodu doktorskiego

20 min

Temat pracy, promotor

Przegląd literatury

Główne tezy pracy

Cześć merytoryczna pracy doktorskiej

Dorobek naukowy

Pierwsze przedłużenie umowy o pracę

20 min

Temat obejmujący aktywność naukową pracownika

Prace badawcze i rozwojowe

Dorobek naukowy

(wystąpienie nie ma mieć charakteru „wystąpienia konferencyjnego”)

Kolejne przedłużenie umowy o pracę

10 min

Temat obejmujący aktywność naukową pracownika

Prace badawcze i rozwojowe

Dorobek naukowy

(wystąpienie ma obejmować tylko okres od ostatniego przedłużenia i nie ma mieć charakteru „wystąpienia konferencyjnego”)

Seminaria Wydziałowe

Zestawienie planowanych wystąpień 

 

 

13.04.2015-   Dr inż. Daniel Zając

„Charakterystyka przepływu dwufazowego gaz-ciecz przez pęk rur”

Referat związany ze przedłużeniem umowy o pracę.

 

 

Dipl. Ing. Thomas Schaefer

„Optimization of sieving processes with the use of new particle size measurements systems in multistage apparatus"

Promotorzy:

prof. Dr mathisa Raedle

prof. Roman Ulbrich

Referat w języku angielskim, związany z zamknięciem przewodu doktorskiego

 

Kalendarium

03.03.2014 -    Mgr inż. Anna Hnydiuk-Stefan

 „Analiza parametrów pracy elektrowni węglowej przy spalaniu tlenowym"

 Referat związany z zamknięciem przewodu doktorskiego

 

10.03.2014 -   Mgr inż. Paweł Toś              

„Analiza wytężenia zmęczeniowego zwrotnicy samochodowej z uwzględnieniem obciążeń eksploatacyjnych"

Referat związany z zamknięciem przewodu doktorskiego

 

31.03.2014 -   Dr inż. Iwona Kłosok-Bazan             

„Uzdatnianie wody geotermalnej”

Referat związany z przedłużeniem umowy o pracę

 

 Mgr inż. Marcin Karaś        

 „Identyfikacja procesów transportu przy przepływie mieszaniny dwufazowej wokół pęku rur”

 Referat związany z zamknięciem przewodu doktorskiego

 

Mgr inż. Damian Kowalski 

 „Analiza nierównomierności pracy silnika o zapłonie samoczynnym z wtryskiem wielofazowym”

 Referat związany z zamknięciem przewodu doktorskiego

 

05.05.2014 -   Dr inż. Marian Bartoszuk   

"Modelowanie przepływu ciepła i rozkładu temperatury w strefie skrawania dla ostrzy węglikowych bez i z powłokami  ochronnymi"

 Referat związany z przedłużeniem umowy o pracę

 

19.05.2014 -   Mgr Izabela Pietkun-Greber

"Ocena przydatności stali stosowanych na elementy maszyn poddawane oddziaływaniu wodoru"

Referat związany z zamknięciem przewodu doktorskiego

 

Dr inż. Roland Pawliczek    

„Opis zmian w zmęczeniu materiałów konstrukcyjnych poddanych obciążeniom z udziałem wartości średniej"

Referat związany z przedłużeniem umowy o pracę

 

26.05.2014 -   Dr inż. Dorota Anders

„Prognozowanie rozkładu temperatury w bioreaktorze podczas procesu kompostowania”

Referat związany z przedłużeniem umowy o pracę

 

Mgr inż. Janusz Kalisz         

„Wpływ strategii frezowania i nagniatania umacniającego powierzchni

krzywoliniowych ze stopu aluminium na wybrane właściwości technologicznej  warstwy wierzchniej”

Referat związany z wszczęciem przewodu doktorskiego

 

Dr inż. Maria Hepner

„Wpływ obróbki cieplnej oraz natleniania na trwałość zmęczeniową stopów  tytanu”

Referat związany z przedłużeniem umowy o pracę

 

02.06.2014 -   Dr inż. Grzegorz Borsuk     

„Ocena przydatności zwężek do pomiaru strumienia masy mieszaniny gaz-cząstki stałe przy transporcie pneumatycznym materiałów rozdrobnionych”

Referat związany z przedłużeniem umowy o pracę

 

Dr inż. Robert Junga            

„Stan badań w zakresie przygotowania paliw i badanie ich własności

fizykochemicznych„

Referat związany z przedłużeniem umowy o pracę

 

09.06.2014 -   Dr inż. Tomasz Olszowski

„Efektywność opadów konwekcyjnych w procesie wymywania aerozolu suchego”

Referat związany z przedłużeniem umowy o pracę

 

23.06.2014 -   Dr inż. Stanisław Anweiler

„Badania przepływu mieszaniny gaz-ciało stałe”

Referat związany z przedłużeniem umowy o pracę.

 

Dr inż. Maciej Masiukiewicz

„Stereologia przepływu płynów dwufazowych”

Referat związany z przedłużeniem umowy o pracę. 

 

Dr inż. Mariusz Tańczuk

„Optymalizacja techniczno-ekonomiczna układów energetyki rozproszonej”

Referat związany z przedłużeniem umowy o pracę.

 

30.06.2014 -   Dr Robert Bański

„Spawane złącza doczołowe bimetali typu stal-tytan wytwarzanych metodą zgrzewania wybuchowego”

Referat związany z przedłużeniem umowy o pracę.

 

Dr inż. Ireneusz Hetmańczyk 

„Sprawozdanie z działalności naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej”

Referat związany z przedłużeniem umowy o pracę.

 

03.11.2014 -   Mgr inż. Anna Pieloch

Finansowanie badań naukowych - aktualna oferta konkursowa NCN, MNISW, FNP

 

 

 

17.11.2014 -   Dr inż. Witold Suchecki

"Badania przepływu cieczy w aparatach przemysłowych"

Referat związany z postępowaniem habilitacyjnym

 

 

01.12.2014 - Dr inż. Kamila Mydlarz-Gabryk

                       1. Kreatywny inżynier i sprawnie zarządzany partner biznesu.

2. Specjalistyczne szkolenia z zakresu przepisów związanych z wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych, obsługi i konserwacji Urządzeń Transportu Bliskiego (UTB) oraz bezpiecznej eksploatacji zawiesi.

 

 

08.12.2014 -  Mgr inż. Waldemar Ledwoń
„Stan naprężenia i ugięcia perforowanych płyt kołowych i prostokątnych”

 Referat związany z otwarciem przewodu doktorskiego.

 

Dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz 

 „System zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej - Uczelniana Księga Jakości Kształcenia”

 

 

12.01.2015 -  Dr inż. Jacek Wydrych  
" Analiza czynników wpływających na zużycie erozyjne podczas przepływu mieszanin gęstych"

Referat związany z przedłużeniem umowy o pracę

 

 

19.01.2015 -   Dr hab. inż. Mirosław Mrzygłód

"Algorytmy i procedury dla optymalizacji konstrukcji z ograniczeniami zmęczeniowymi"

 

Dr hab. Inż. Adam niesłony, prof. Po

Zasady podziału i finansowania badań naukowych w ramach działalności statutowych na WM

 

 

09.03.2015-    Mgr inż. Wojciech Macek

„System mechatroniczny do wyznaczania energetycznych charakterystyk zmęczeniowych materiałów przy zginaniu i skręcaniu”

Referat związany z zamknięciem przewodu doktorskiego

 

Mgr inż. Sebastian Kamiński

„Trwałość zmęczeniowa stalowych elementów poddanych obróbce kulowania rozproszonym śrutem twardym”

Referat związany ze wszczęciem przewodu doktorskiego

 

Mgr inż. Roman Chudy

"Badanie energochłonności sekwencyjnych procesów obróbki części maszyn"

Referat związany ze wszczęciem przewodu doktorskiego

 

 

 

16.03.2015 -   Mgr inż. Krystian Malek

"Ruch wypełnienia polidyspersyjnego w aparacie bębnowym"

Referat związany ze wszczęciem przewodu doktorskiego

 

 

13.04.2015-     Dr inż. Daniel Zając

„Charakterystyka przepływu dwufazowego gaz-ciecz przez pęk rur”

Referat związany ze przedłużeniem umowy o pracę.

 

Dipl. Ing. Thomas Schaefer

„Optimization of sieving processes with the use of new particle size measurements systems in multistage apparatus"

Promotorzy:

prof. Dr mathisa Raedle

prof. Roman Ulbrich

Referat w języku angielskim, związany z zamknięciem przewodu doktorskiego