English version
CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

Od dnia 25.04.2005r. Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej posiada uprawnienia do przeprowadzania postępowań o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych.  Przebieg czynności związanych z realizacją postępowania zawiera szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora na Wydziale Mechanicznym.

Do dnia dzisiejszego zostały pomyślnie przeprowadzone 4 postępowania.

 

Lp.

Imię i nazwisko

Data przyznania tytułu

profesora

 

1.

Prof. dr hab. inż. Tadeusz ŁAGODA

 

24.04.2008r.

2.

Prof. dr hab. inż. Janusz POSPOLITA

 

26.02.2010r.

3.

Prof. dr hab. inż. Ryszard BARTNIK

12.11.2013r.

 

4.

Prof. dr hab. inż. Stanisław WITCZAK

04.03.2015 r.

 

5.

Prof. dr hab. inż. Aleksander KAROLCZUK

30.07.2018 r.