English version
CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

Od dnia 25.04.2005r. Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej posiada uprawnienia do przeprowadzania postępowań o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk technicznych.

Do dnia dzisiejszego zostały pomyślnie następujące postepowania:

Imię i nazwisko

Data przyznania tytułu

profesora

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda

24.04.2008 r.

Prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita

26.02.2010 r.

Prof. dr hab. inż. Ryszard Bartnik

12.11.2013 r.

Prof. dr hab. inż. Stanisław Witczak

4.03.2015 r.

Prof. dr hab. inż. Lothar Kroll

29.01.2018r.

Prof. dr hab. inż. Aleksander Karolczuk

30.07.2018 r.

Prof. dr hab. Grzegorz Królczyk

4.01.2021 r.

Prof. dr hab. inż. Adam Niesłony

4.01.2021 r.

Prof. dr hab. inż. Dariusz Rozumek

11.02.2021 r.