Lp.
Oferta badawcza
Sprzęt w dyspozycji
Słowa kluczowe
Osoba do kontaktu
1.
Właściwości reologiczne płynów niutonowskich inieniutonowskich, w tym temperaturowe charakterystyki lepkości cieczy
Lepkościomierz Hopplera.
Reometry rotacyjne typu stożek-płytka i z cylindrami współosiowymi. Reometr kapilarny
lepkość cieczy
 dr hab. inż. Jerzy Hapanowicz, prof. PO
e-mail: 
j.hapanowicz@po.opole.pl
tel. 774498369
2.
Temperaturowe charakterystyki gęstości cieczy oraz ciekłych substancji wieloskładnikowych
Zestawy do pomiaru gęstości metodami: areometryczną, wagową i siływyporu.
gęstość
dr inż. Małgorzata Płaczek
e-mail:
m.placzek@po.opole.pl
tel. 774498374
3.
Składu frakcyjny materiałów rozdrobnionych
Zestaw sit, waga sedymentacyjna, analizator laserowy
skład frakcyjny
dr inż. Małgorzata Wzorek
e-mail:
m.wzorek@po.opole.pl
tel. tel. 774498440
4.
Gęstość pozorna, kąt nasypu i zsypu materiałów ziarnistych
Zestaw specjalistycznych przyrządów pomiarowych
właściwości pyłu
dr inż. Małgorzata Wzorek
e-mail:
m.wzorek@po.opole.pl
tel. tel. 774498440
5.
Kinetyka suszenia ciał stałych
Wagosuszarka, suszarka konwekcyjna
suszenie
dr inż. Marcin Pietrzak
e-mail: 
m.pietrzak@po.opole.pl
tel. 774498374
6.
Charakterystyki hydrauliczne elementów armatury
Specjalistyczne stanowisko pomiarowe
instalacje przepływowe
dr hab. inż. Jerzy Hapanowicz, prof. PO
e-mail: 
j.hapanowicz@po.opole.pl
tel. 774498369