Lp.

Oferta badawcza

Sprzęt w dyspozycji

Słowa kluczowe

Osoba do kontaktu

1.

Wykonywanie wyciągów wodnych z materiałów

odpadowych i innych materiałów ziarnistych

Wytrząsarka, stanowisko do wykonywania wyciągów wodnych metodą perkolacji

Wyciąg wodny, odpady, perkolacja, wymywalność

Dr inż. Anna Król

2.

Mineralizacja próbek środowiskowych do oznaczeń metali metodą AAS

Mineralizator Start D firmy Milestone

Mineralizacja, próbki środowiskowe, metale ciężkie

Dr inż. Marta Bożym

3.

Oznaczanie metali ciężkich w próbkach

środowiskowych techniką FAAS, GF-AAS i HG-AAS.

Spektrofotometr absorpcji atomowej AAS Solaar 6M firmy Thermo.

Absorpcyjna spektrometria atomowa, metale ciężkie

Dr inż. Marta Bożym

4.

Oznaczanie metali lekkich (alkaliów, Na, K) w próbkach ciekłych i stałych techniką EAS

Spektrofotometr absorpcji atomowej AAS Solaar 6M firmy Thermo.

Emisyjna spektrometria atomowa, metale lekkie, alkalia

Dr inż. Marta Bożym

5.

Wykonywanie opracowań, opinii ianaliz z zakresu gospodarki odpadami
i osadami ściekowymi

 

Opracowania, analizy, opinie

Dr inż. Marta Bożym

Dr inż. Anna Król

6.

Audyt energetyczny i remontowy obiektów budowlanych

Specjalistyczne programowanie, Kamera termowizyjna Fluke 32 TiR

Audyt energetyczny, audyt remontowy, pomiary termowizyjne

dr hab. inż. Norbert Szmolke

7.

Diagnostyka obiektów budowlanych i procesów cieplnych

Kamera termowizyjna Fluke 32 TiR, program SmartView

Pomiary termowizyjne, diagnostyka usterek budowlanych, mostki cieplne, straty ciepła w procesach przemysłowych

dr hab. inż. Norbert Szmolke

8.

Ocena systemów wentylacji

Miernik wielofunkcyjny Testo ze specjalistycznym wyposażeniem (sonda anemometryczna, sonda wilgotnościowa, sondy do pomiarów CO i CO2 w pomieszczeniach zamkniętych)

Miernik wielofunkcyjny Fluke z rurką Prandta

Syndrom chorego budynku, wentylacja naturalna i wymuszona, punkt rosy, stężenia zanieczyszczeń powietrza w budynkach

dr hab. inż. Norbert Szmolke

9.

Badania termowizyjne budynków, maszyn,

urządzeń i procesów technologicznych

Kamera termowizyjna, zakres pomiarowy od
-20 °C do 1500 °C, czułość termiczna od 0,1 °C, rozdzielczość czujnika 384x288 punktów pomiarowych

termowizja

dr inż. Daniel Zając

10.

Nieinwazyjna diagnostyka i wizualizacja procesów i urządzeń cieplno-przepływowych, badania endoskopowe maszyn i urządzeń, wyznaczanie pól prędkości w analizowanych modelach urządzeń przepływowych, doskonalenie projektowania, budowy oraz procedur
i hydrodynamicznych warunków eksploatacyjnych urządzeń przepływowych, rozwiązywanie specyficznych problemów związanych z hydrodynamiką i wymianą ciepła w urządzeniach cieplno-przepływowych, eksperymentalna

weryfikacja kodów numerycznych CFD

2x szybka kamera cyfrowa CMOS (1800 Hz), dioda laserowa oraz laser Nd:YAG, fiberoskop, profesjonalne oprogramowanie do szybkiego obrazowania

badania nieinwazyjne, hydrodynamika, procesy i urządzenia cieplno-przepływowe

dr inż. Daniel Zając

11.

Ocena efektywności transportu pneumatycznego i hydropneumatycznego cieczy i ciał stałych

2x szybka kamera cyfrowa CMOS (1800 Hz), dioda laserowa oraz laser Nd:YAG, fiberoskop, profesjonalne oprogramowanie do szybkiego obrazowania

transport pneumatyczny,

transport hydropneumatyczny

dr inż. Grzegorz Ligus

12.

Outsourcing środowiskowy, wykonywanie dokumentacji środowiskowej

-

Pozwolenie zintegrowane,

ocena oddziaływania na środowisko,

przegląd ekologiczny przedsiębiorstwa,

audyt ekologiczny przedsiębiorstwa

Dr inż. Grzegorz Ligus