Lp.

Oferta badawcza

Sprzęt w dyspozycji

Słowa kluczowe

Osoba do kontaktu

1

Podstawowe próby wytrzymałościowe

zrywarki 10T, 40T, 100T

próby wytrzymałościowe

dr inż. K. Kluger,

dr inż. G. Robak

dr inż. Z. Marciniak

2

Badania trwałościowe próbek obciążonych zginaniem obrotowym

maszyna wytrzymałościowa UB-M

trwałość,

zginanie obrotowe

dr hab. inż. A. Niesłony

3

Pomiary odkształceń elementów z zastosowaniem tensometrii oporowej

mostki National Instruments

odkształcenia, tensometria

dr inż. R. Pawliczek

4

Wyznaczenie krzywej cyklicznego odkształcenia próbek cylindrycznych przy obustronnym skręcaniu

stanowisko jednowzbudnikowe

odkształcenia, obustronne skręcanie

dr hab. inż. A. Karolczuk

5

Pomiar naprężeń własnych metodą trepanacji

zestaw wiertniczo-frezerski

naprężenia własne, trepanacja

dr hab. inż. A. Karolczuk

6

Badanie rozwoju pęknięć zmęczeniowych przy rozciąganiu lub zginaniu

maszyna wytrzymałościowa UFP-400, maszyna MZGS-100

pęknięcie zmęczeniowe

dr inż. G. Robak

7

Badanie rozwoju pęknięć zmęczeniowych przy zginaniu, skręcaniu, kombinacji zginania i skręcania

maszyny MZGS-100

pęknięcie zmęczeniowe

dr hab. inż. D. Rozumek

8

Badanie trwałości zmęczeniowej przy zginaniu, skręcaniu oraz kombinacji zginania i skręcania

maszyny MZGS-100

trwałość zmęczeniowa

dr hab. inż. D.Rozumek

9

Badania zmęczeniowe próbek obciążonych wahadłowym zginaniem lub kombinacją zginania ze skręcaniem w tym układów wielowarstwowych platerowanych

maszyny MZGS-100

zmęczenie, układy wielowarstwowe platerowane

dr inż. A. Kurek

10

Określenie uszkodzeń zmęczeniowych w materiale na podstawie złomów

maszyny MZGS-100

uszkodzenie zmęczeniowe, złom

dr hab. inż. D. Rozumek

11

Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn i konstrukcji również metodą elementów skończonych

-

metoda elementów skończonych, metody spektralne

dr hab inż. C. Lachowicz,

dr hab. inż. A. Niesłony

12

Wyznaczenie nośności granicznej elementów maszyn i konstrukcji stalowych

-

nośność graniczna, konstrukcje stalowe

prof. dr hab. inż.G. Gasiak,

dr inż. Z. Marciniak

13

Projektowanie płyt perforowanych

-

płyty perforowane

prof. dr hab. inż. G. Gasiak

14

Wyznaczenie nośności granicznej pakietów do biologicznych oczyszczalni ścieków

-

pakiety,

oczyszczalnie ścieków

prof. dr hab. inż. G. Gasiak