Lp.

Oferta badawcza

Sprzęt w dyspozycji

Słowa kluczowe

Osoba do kontaktu

1.

Numeryczne modelowanie przepływów wielofazowych

Sprzęt komputerowy, pakiet ANSYS wersja Research

Modelowanie przepływów wielofazowych

dr inż. Grzegorz Borsuk

2.

Modelowanie procesów spalania i przepływów z   reakcjami chemicznymi.

Sprzęt komputerowy, pakiet ANSYS wersja Research

CFD, spalanie, reakcje chemiczne

dr hab. inż. Bolesław Dobrowolski, prof. PO

3.

Badania energetyczno-emisyjne kotłów grzewczych o   mocy do 100kW

Analizatory emisji spalin (pył i gaz),   ciepłomierze, mierniki temperatur i ciśnień, stanowisko do badań kotłów

Kocioł, sprawność energetyczna, emisja pyłowa i   gazowa

dr inż. Robert Junga

4.

Badania efektów rozdrabniania mieliw w wolno- i   średniobieżnych układach mielących

Układ mielący młyna rolkowo-misowego, układ   mielący młyna kulowego, zestawy sit z wytrząsarkami

Młyny rolkowo-misowe, młyny kulowe, efekty   rozdrabniania

dr inż. Robert Junga

5.

Badania   technologiczne wody i ścieków

Sprzęt   do analizy jakości wody i ścieków: kolorymetry,   pehametry, stanowisko do badań koagulacji

Uzdatnianie   wody,

oczyszczanie   ścieków

dr  inż. Iwona Kłosok- Bazan

6.

Opracowanie   technologii uzdatniania wody

Sprzęt   do analizy jakości wody i ścieków: kolorymetry, pehametry, stanowisko do   badań koagulacji

Uzdatnianie   wody,

oczyszczanie   ścieków

dr  inż. Iwona Kłosok- Bazan

7.

Numeryczne badania aerodynamiki mieszanin pyłowo   powietrznych i fluidyzacji cząstek paliw kopalnych.

Sprzęt komputerowy, pakiet ANSYS wersja Research

Modelowanie fluidyzacji, przepływy wielofazowe

dr inż. Grzegorz Nowosielski

8.

Badania poziomu imisji zanieczyszczeń gazowych i   pyłowych

Analizatory imisji, mierniki wielkości   meteorologicznych, ASA

Jakość powietrza atmosferycznego, LZO, PM10,   TSP tlenki azotu, metale ciężkie w PM10 i TSP

dr inż. Tomasz Olszowski

9.

Badania poziomów emisji pyłowej i gazowej z   układów technologicznych

Analizatory emisji pyłowej i gazowej, ASA

Emisja TSP, TOC,   LZO, NO2, metale ciężkie w pyle

dr inż. Tomasz Olszowski

10.

Badanie przepływów dwufazowych

Tomograf optyczny, tomograf pojemnościowy,   stanowisko do badania przepływów

Przepływy dwufazowe, tomografia

dr inż. Mariusz Rząsa

11.

Badania zużycia erozyjnego oraz grubości ścian   elementów instalacji.

Grubościomierz ultradźwiękowy PosiTector

Zużycie erozyjne, grubość ścian

dr inż. Jacek Wydrych

12.

Modelowanie zużycia erozyjnego układów transportu   pneumatycznego

Sprzęt komputerowy, pakiet ANSYS wersja Research

Modelowanie erozji układów transportu   pneumatycznego

dr inż. Jacek Wydrych

 

Lp.

Oferta badawcza

Sprzęt w dyspozycji

Słowa kluczowe

Osoba do kontaktu

1.

Badania   (wzorcowanie metodą referencyjną) przepływomierzy w rurociągach o średnicach   DN110 do DN400

W   pełni zautomatyzowane stanowisko pomiarowe do badań przepływów na powietrzu,   zakres prędkości średnio ok. 4 -40m/s, zespół rurociągów o średnicach DN110 –   DN400, wysokiej klasy referencyjne przepływomierze turbinowe DN150 i DN300

pomiary   przepływów, współczynnik przepływu przepływomierza, wzorcowanie metodą   referencyjną, przepływomierze spiętrzające przepływ, rurki uśredniające   ciśnienie dynamiczne

Dr   inż. Mirosław Kabaciński

2.

Precyzyjne   pomiary profili prędkości w różnych układach przepływowych oraz ocena wpływu   zaburzeń przepływu na właściwości metrologiczne przepływomierzy

W   pełni zautomatyzowane stanowisko pomiarowe do badań przepływów na powietrzu,   zakres prędkości średnio ok. 4 -40m/s, zespół rurociągów o średnicach DN110 –   DN400, wysokiej klasy referencyjne przepływomierze turbinowe DN150 i DN300,   moduł liniowy wraz z mocowaniem sondy do pomiaru prędkości lokalnej,

pomiary   przepływów, współczynnik przepływu przepływomierza, wzorcowanie metodą   referencyjną, przepływomierze spiętrzające przepływ, rurki uśredniające   ciśnienie dynamiczne

Dr   inż. Mirosław Kabaciński

3.

Badanie   aerodynamiki i opływów ciał stałych w tunelu aerodynamicznym, wzorcowanie   przepływomierzy w wolnej strudze powietrza

W   pełni zautomatyzowany tunel aerodynamiczny niskich prędkości 4-37m/s, typu   otwartego, przestrzeń pomiarowa 300x300mm wykonana z przezroczystego tworzywa   (długość sumaryczna przestrzeni pomiarowej i przezroczystego dyfuzora   wynosi 240cm). Dzięki zastosowanym   materiałom możliwa jest obserwacja zjawisk fizycznych zachodzących wewnątrz   przestrzeni pomiarowej podczas badań (np. wizualizacja dymowa – w trakcie   przygotowań).

tunel   aerodynamiczny, aerodynamika i opływy ciał stałych, pomiary przepływów,   współczynnik przepływu przepływomierza, wzorcowanie metodą referencyjną,   przepływomierze spiętrzające przepływ, rurki uśredniające ciśnienie   dynamiczne

Dr   inż. Mirosław Kabaciński