STANOWISKO DO SPRAW MECHATRONIKI

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO DO SPRAW MECHATRONIKI
ZATRUDNIENIE OD 01.09.2014

Bezpośrednie linki do ogłoszenia:

http://bip.um.opole.pl/?id=38550

http://www.zpo.opole.pl     (zakładka aktualności)

1.

Wymagania niezbędne 

Wymagane dokumenty 

 a) obywatelstwo polskie  Kserokopia dowodu osobistego
 b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych  Oświadczenie
 c) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne  Oświadczenie
 d) nieposzlakowana opinia  Oświadczenie
 e) wykształcenie – ukończone studia wyższe inżynierskie o kierunku:
     automatyka lub mechanika/ elektronika/ elektryka,
     z bardzo dobrą znajomością informatyki
 Kserokopia dyplomu
 d) staż pracy  nie wymagany

 

 

 2.

Wymagania dodatkowe  Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające
spełniane wymagania
Umiejętności:
a) znajomość zagadnień pneumatyki, elektropneumatyki, układów sterowania i programowania elektrycznego i pneumatycznego;
b) zaawansowane umięjętności w zakresie infromatyki,
c) znajomość j. angielskiego
Zapisy w liście motywacyjnym lub CV potwierdzające spełnienie wymagań, kserokopie kursów kwalifikacyjnych
a) umiejętność  pracy w zespole, komunikatywność, staranność, umiejętność negocjacji, operatywność, samodzielność, zaangażowanie, wysoka kultura osobista Zapisy w liście motywacyjnym lub CV potwierdzające spełnienie wymagań
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
      a. zapewnienie sprawności technicznej stanowisk, urządzeń, sprzętu:
          - w pracowniach mechatroniki,
          - w innych  pracowniach  w zakresie specjalistycznego oprogramowania i  programowalnych sterowników,
          - w pracowniach komputerowych,
      b. projektowanie i wykonywanie układów mechatronicznych wspomagających realizację programów
          szkolenia praktycznego we współpracy z nauczycielami ,
      c. wnioskowanie zakupów z zakresu mechatroniki, sprzętu komputerowego na podstawie uzgodnień z nauczycielami
          i oceny własnej,
      d. nadzór i prowadzenie strony internetowej ZPO,
      e. zastępowanie pracownika na stanowisku ds. sieci i urządzeń informatycznych, podczas jego nieobecności,

4. Warunki pracy na stanowisku:
Praca administracyjno-biurowa z przewagą wysiłku umysłowego, z obsługą komputera w pełnym wymiarze czasu pracy, przeważnie siedząca, lekka praca samodzielna wewnątrz pomieszczenia w budynkach A, B, C, i D Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu; budynki wielopiętrowe, bez windy.
 
5. W czerwcu 2014 wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 1,51 %.
 
6.  Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:
    a) dokumenty wymienione powyżej
    b) życiorys (CV) uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą: Wyrażam zgodę
        na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
        procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
        (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
        samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) i podpisem
    c) list motywacyjny,
    d) kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika
    e) dokument potwierdzający niepełnosprawność (w przypadku osoby niepełnosprawnej)
 
Kompletne aplikacje należy składać osobiście lub pocztą na adres:
Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole,  z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. mechatroniki
lub elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Aplikacje przyjmujemy w terminie do dnia 25.07.2014 r.