IAPP-Plany studiów

P L A N Y   S T U D I Ó W

REKRUTACJA OD ROKU AK. 2016/2017

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE

1. Studia stacjonarne

2. Studia niestacjonarne

3. Polska Rama Kwalifikacji

SYLWETKA ABSOLWENTA