Projekty Badawcze i Rozwojowe

REALIZOWANE PRACE BADAWCZE I ROZWOJOWE 2014

PRACE STATUTOWE

 

Nr pracy NBS

Temat pracy NBS

Kierownik pracy + jednostka

NBS-1/14

Badania zmęczeniowe tworzyw konstrukcyjnych w prostych i złożonych stanach obciążenia.

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda

Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

NBS-2/14

Modelowanie i diagnostyka procesów w urządzeniach przemysłowych.

Dr hab. inż. Bolesław Dobrowolski, prof. PO

Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

NBS-5/14

NBS-5/1/14

Badania i modelowanie samochodowego układu napędowego. Wykonanie i badanie hybrydowego układu napędowego na przykładzie samochodu Fiat Panda.

Dr hab. inż. Andrzej Augustynowicz, prof. PO

Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

NBS-8/14

Badanie i modelowanie operacji jednostkowych w inżynierii i aparaturze procesowej.

Dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. PO

Katedra Inżynierii Procesowej

NBS-18/14

Modelowanie i diagnostyka procesów w urządzeniach ochrony środowiska.

Dr hab. inż. Norbert Szmolke, prof. PO

Katedra Inżynierii Środowiska

NBS-60/14

Badania doświadczalne i symulacyjne procesu skrawania i technologicznej warstwy wierzchniej.

Prof. dr hab. inż. Wit Grzesik

Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

 

REALIZOWANE PRACE BADAWCZE UMOWNE 2014

Nr pracy

Temat pracy

Kierownik pracy + jednostka

Zleceniodawca

BU-10/13

Badania przemysłowe dotyczące zdobycia nowej wiedzy w zakresie oceny efektywności modyfikatorów i systemu aplikacji modyfikatorów w procesie spalania paliw ciekłych i stałych.

Dr hab. inż. W. J. Tic, prof. PO, Katedra Inżynierii Środowiska

West Technology & Trading Piolska Sp. z o.o., Opole

BU-32/13

Badania nad zagospodarowaniem aldehydu izomasłowego.

Dr hab. inż. W. J. Tic, prof. PO, Katedra Inżynierii Środowiska

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna

BU-26/13

Badania przemysłowe dotyczące zdobycia nowej wiedzy w zakresie oceny efektywności modyfikatorów i systemu aplikacji modyfikatorów w procesie spalania paliw ciekłych i stałych.

Dr inż. R. Junga, Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

West Technology & Trading Piolska Sp. z o.o., Opole

BU-02/14

Opracowanie innowacyjnych technologii oraz konfiguracji linii produkcyjnych w zakresie wytwarzania szkła dekoracyjnego oraz wielkogabarytowych szklanych elementów konstrukcji o nieregularnych kształtach.

Prof. dr hab. inż. E. Macha, Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

PHP Mochnik, Opole

BU-03/14

Analiza teoretyczna rozpływów gorącego powietrza w kolektorze zasilania 3-ch młynów węglowych kotła nr 1 w Turon Ciepło – ZW Nowa.

Dr inż. M. Kabaciński, Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

Zakłady Remontowe Energetyki Katowice SA, Katowice

BU-05/14

Analiza porównawcza technologii czyszczenia.

Dr inż. M. Bartoszuk, Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

Inspectors.pl, Kluczbork

BU-07/14

Badanie wskaźników pracy tłokowego silnika spalinowego wyposażonego w dodatkowe urządzenie firmy Sindtech.

Dr inż. A. Bieniek, Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

Sindtech Sp. z o.o., Opole

BU-08/14

Opinia o innowacyjności na temat ultradźwiękowego systemu do czyszczenia przemysłowego.

Dr hab. inż. J. Hapanowicz, prof. PO, Katedra Inżynierii Procesowej

Apeh Sp. z o.o., Olsztyn

BU-09/14

Analiza teoretyczna przepływu strumienia gazu lotnego na przewężeniu niesymetrycznym.

Dr inż. M. Kabaciński, Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

Zakłady Remontowe Energetyki Katowice SA, Katowice

BU-12/14

Analiza teoretyczna przepływu strumienia spalin na przewężeniu średnicy pierwotnej w firmie Kronospan Szczecinek.

Dr inż. M. Kabaciński, Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

Zakłady Remontowe Energetyki Katowice SA, Katowice

BU-14/14

Opracowanie opinii na temat wprowadzenia technologii laserowego wycinania elementów maszyn specjalistycznych w firmie OFAMA Sp. z o.o.

Dr inż. J. Grzelak, Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

OFAMA Sp. z o.o., Opole

BU-16/14

Technologia obróbki mechanicznej korpusu przekładni elektrowni wiatrowych z zastosowaniem narzędzi specjalnych wyposażonych w tłumik drgań – opinia wdrożenia nowej technologii.

Prof. dr hab. inż. T. Łagoda, Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Ferrpol – Bracia Matuszewscy
Sp. z o.o., Rawicz

BU-24/14

Pomiar przepływu cząstek w zmodyfikowanym aparacie Wurstera metodą PIV.

Dr inż. D. Zając, Katedra Inżynierii Środowiska

Politechnika Wrocławska

BU-27/14

Statyczna próba rozciągania próbek stalowych wyciętych z konstrukcji dachowej hali produkcyjnej.

Dr inż. Z. Marciniak, Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Zakład Usług Inżynierskich, Ireneusz Kłysz, Opole

BU-37/14

Badania granulacji osadu wysuszonego po procesie suszenia w Oczyszczalni Ścieków w Opolu.

Dr inż. M. Tańczuk, Katedra Inżynierii Środowiska

Seen Technologie Sp. z o.o., Warszawa

BU-38/14

Przeprowadzenie testów wraz z dynamicznym wyrównoważeniem wirników wentylatorowych w liczbie 30 szt.

Dr inż. Z. Marciniak, Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Zakład Produkcyjno – Handlowy KOGI, Reńska Wieś

BU-39/14

Pomiar naprężeń własnych w płytach zgrzewanych wybuchowo metodą trepanacyjną.

Dr hab. inż. A. Karolczuk, prof. PO, Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Zakład Technologii Wysokoenergetycznych Explomet, Opole

BU-40/14

Konsultacje dotyczące prac nad algorytmem obliczeniowym wyznaczania trwałości zmęczeniowej metodą spektralną.

Dr hab. inż. A. Niesłony, prof. PO, Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Wabco Polska, Sp. y o.o., Wrocław

BU-42/14

Testy wytrzymałościowe próbek lin stalowych wraz z zakuciami.

Dr inż. M. Kowalski, Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

MovieBird International Sp. z o.o., Opole

BU-44/14

Analiza przyczyn złamania kontaktu.

Dr inż. A. Pocica, Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

Coroplast Sp. z o.o., Dylaki

 

PROJEKTY NCBiR- UMOWY KONSORCJUM 2014

Nr pracy

Kierownik, Katedra

Lata realizacji

PBS-0014

Prof. dr hab. inż. W.Grzesik, Katedra Technologii Maszyn i Aparatury Przemysłowej

2012-2015

INNOLOT-CASELOT

Dr hab. inż. P. Niesłony, Katedra Technologii Maszyn i Aparatury Przemysłowej

2014-2015

INNOLOT-TED

Dr hab. inż. P. Niesłony, Katedra Technologii Maszyn i Aparatury Przemysłowej

2014-2015

PROJEKTY BADAWCZE NCN 2014

Nr pracy

Kierownik, Katedra

Lata realizacji

PB-2520

Dr hab. inż. A. Niesłony, prof. PO, Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

2013-2016

PB-3123

Dr inż. M. Kowalski, Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

2013-2015

PB-4332

Dr inż. M. Böhm, Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

2014-2016

PB-6904

mgr inż. A. Kurek, Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

2011-2014

PB-6850

Prof. dr hab. inż. T. Łagoda, Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

2011-2014

PB-5855

Dr hab. inż. A. Karolczuk, prof. PO, Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

2012-2014

 

PROJEKTY MNiSW 2014

Nr pracy

Kierownik, Katedra

Lata realizacji

 IP2012- 0557 72

Dr inż. J. Małecka, Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

2013-2015

 

PROJEKTY BADAWCZE I ROZWOJOWE
realizowane na Wydziale Mechanicznym w latach 2009-2013 

Numer projektu

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Data rozpoczęcia realizacji projektu

Termin zakończenia

Instytucja finansująca

Nazwa programu

Z/2.16/II/2.6/10/09

„Stypendia dla wyróżniających się studentów III stopnia kształcenia w Politechnice Opolskiej”

prof. dr hab. inż. Tadeusz ŁAGODA

01.01.2009.

30.06.2009.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

ZPORR, Perspektywa finansowa UE

N N502 447436

„Mechatroniczna pompa wtryskowa dla pojazdów typu Off-Road”

dr hab. inż. Jarosław MAMALA, prof. PO

08.05.2009.

07.11.2011.

Narodowe Centrum Nauki

Projekt badawczy własny

N R03 0065 06/2009

„Opracowanie nowej metodyki i budowa prototypu maszyny wytrzymałościowej do wyznaczania energetycznych charakterystyk zmęczeniowych materiałów konstrukcyjnych”

prof. dr hab. inż. Ewald MACHA

01.08.2009.

31.12.2012.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt Rozwojowy

N N504 483937

„Wpływ kowariancji naprężeń w płaszczyźnie krytycznej na trwałość zmęczeniową elementów maszyn”

prof. dr hab. inż. Tadeusz ŁAGODA

28.08.2009.

09.08.2010.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekt badawczy promotorski

N N504 484037

„Trwałość okien i drzwi montowanych w szybkich pociągach”

prof. dr hab. inż. Tadeusz ŁAGODA

28.08.2009.

09.08.2010.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekt badawczy promotorski

N N504 284637

„Poprawa bilansu energetycznego w silniku spalinowym przez zastosowanie turbogeneratora”

ś.p. dr hab. inż.

Jerzy JANTOS, prof. PO

25.09.2009.

31.05.2011.

Narodowe Centrum Nauki w Krakowie

projekt badawczy promotorski

N R10 0059 06/2009

„Urządzenie do kontroli parametrów trakcyjnych oraz diagnostyki układów napędowych samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów”

dr hab. inż.

Jarosław MAMALA, prof. PO

27.10.2009.

31.03.2012.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt badawczy rozwojowy

POKL.08.02.01-16-005/09

„Stypendia dla wyróżniających się doktorantów Politechniki Opolskiej”

prof. dr hab. inż. Tadeusz ŁAGODA

01.01.2010.

31.05.2011.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (UMWO)

Kapitał Ludzki (PO KL)

N N503 157738

„Modelowanie przepływu ciepła i rozkładu temperatury w strefie skrawania dla ostrzy węglikowych z powłokami ochronnymi”

dr inż.
Marian BARTOSZUK

13.04.2010.

12.04.2013.

Narodowe Centrum Nauki

Projekt badawczy habilitacyjny

N N512 314538

„Wymiana ciepła i hydrodynamika przepływu gaz-ciecz przez kanały wypełnione spienionym metalem o strukturze otwartej”

dr inż.
Roman DYGA

16.04.2010.

15.10.2013.

Narodowe Centrum Nauki

Projekt badawczy własny

KSI POKL .04.01.01-00-121/10

„Czas inżynierów- studia zamawiane na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej”

dr inż.
Krzysztof KLUGER

01.07.2010.

30.04.2014.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

Kapitał Ludzki (PO KL)

N N512 479039

„Badania przepływu dwufazowego w pękach rur oraz kanałach miniwymienników ciepła”

prof. dr hab. inż. Roman ULBRICH

10.09.2010.

09.09.2013.

Narodowe Centrum Nauki

Projekt badawczy własny

N N507 457839

„Badania mechanizmów odkształceń i przemian strukturalnych strefy złącza dwu- i trójwarstwowych układów z materiałów stalowych platerowanych metodą zgrzewania wybuchowego stopem cyrkonu Zr 700”

dr

Mariusz PRAŻMOWSKI

29.10.2010.

28.10.2013.

Narodowe Centrum Nauki

Projekt badawczy własny

IP2010 023870

„Podwyższenie odporności na wysokotemperaturowe utlenianie stopów Ti-Al na osnowie faz międzymetalicznych poprzez nanoszenie powłok ochronnych”

dr inż.

Joanna MAŁECKA

22.12.2010.

31.12.2011.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Juventus Plus

WND-RPOP.01.03.01-16-012/10

„Rozwój badań naukowych i innowacyjności w idei zrównoważonego rozwoju przez modernizację laboratorium CAD/CAM przystosowanego do innowacyjnych procesów technologicznych obróbki skrawaniem na Politechnice Opolskiej”

dr hab. inż.

Piotr NIESŁONY, prof. PO

23.03.2011.

09.08.2011.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (UMWO)

RPO WO 2007-2013

WND-RPOP.01.03.01-16-011/10

„Rozwój innowacyjnych metod komputerowego wspomagania prac inżynierskich w idei zrównoważonego rozwoju przez utworzenie nowoczesnego stanowiska laboratoryjnego do szybkiego prototypowania na Politechnice Opolskiej”

dr inż. Krzysztof ŻAK

23.03.2011.

09.08.2011.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (UMWO)

RPO WO 2007-2013

POKL.08.02.01-16-021/11

„Stypendia doktorantów Politechniki Opolskiej szansą rozwoju współpracy nauki z przemysłem”

prof. dr hab. inż. Tadeusz ŁAGODA

01.06.2011.

31.05.2012.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (UMWO)

PO KL

7046/B/T02/2011/40

„Układ napędowy z elektrycznie sterowaną przekładnią planetarną”

dr hab. inż. Andrzej AUGUSTYNOWICZ, prof. PO

02.06.2011.

01.06.2013.

Narodowe Centrum Nauki

Projekt badawczy promotorski.

WND-RPOP.05.01.01-16-003/11

„Poprawa bazy dydaktycznej na 3 kluczowych wydziałach Politechniki Opolskiej w Opolu poprzez zakup i montaż elementów wyposażeniowych sal laboratoryjnych i wykładowych”

prof. dr hab. inż.

Janusz POSPOLITA

20.07.2011.

30.11.2012.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (UMWO)

RPO WO 2007-2013

SP/J/5/143 682/11

„Analiza możliwości i kryteriów udziału polskiego przemysłu w rozwoju energetyki jądrowej”

prof. dr hab. inż. Ewald MACHA

05.12.2011.

29.11.2013.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Strategiczny projekt badawczy pt. "Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej".

2011/01/N/ST8/06904

„Algorytm oceny trwałości zmęczeniowej elementów maszyn i konstrukcji wykonanych z bimetali zgrzewanych wybuchowo na podstawie charakterystyk zmęczeniowych materiałów podstawowych bimetalu”

mgr inż. Andrzej KUREK

13.12.2011.

12.06.2014.

Narodowe Centrum Nauki w Krakowie

PRELUDIUM; Edycja III

2011/01/N/ST8/02566

„Zastosowanie teorii niezawodności z koncepcją najsłabszego ogniwa do szacowania trwałości zmęczeniowej stalowych złączy spawanych”

mgr inż.
Łukasz BLACHA

14.12.2011.

13.08.2013.

Narodowe Centrum Nauki w Krakowie

Preludium

2011/01/N/ST8/06900

„Uwzględnienie nierównoległości charakterystyk zmęczeniowych na zginanie i skręcanie przy wyznaczaniu trwałości zmęczeniowej”

mgr inż.
Marta KUREK

14.12.2011.

13.10.2013.

Narodowe Centrum Nauki w Krakowie

Preludium

2011/01/B/ST8/06850

„Weryfikacja kryteriów wieloosiowego losowego zmęczenia”

prof. dr hab. inż. Tadeusz ŁAGODA

19.12.2011.

18.12.2014.

Narodowe Centrum Nauki w Krakowie

OPUS

IP2011 033371

„Wpływ powłok ochronnych na przebieg utleniania wysokotemperaturowego stopu Ti-Al na osnowie faz międzymetalicznych w atmosferze SO2”

dr inż.
Joanna MAŁECKA

01.01.2012.

01.09.2013.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Iuventus Plus

WND- RPOP.01.03.01-16-001/12

„Innowacyjne laboratorium do badań materiałów metalowych przy obciążeniach statycznych na Politechnice Opolskiej”

dr hab. inż.

Aleksander KAROLCZUK, prof. PO

01.08.2012.

30.09.2013.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (UMWO)

RPO WO 2007-2013

WND- RPOP.01.03.01-16-010/12

„Utworzenie nowoczesnego stanowiska badawczego do badania układów napędowych pojazdów drogowych i rolniczych spełniającego wymogi określone w PN oraz w certyfikacie TUV na Politechnice Opolskiej”

dr hab. inż. Andrzej AUGUSTYNOWICZ, prof. PO

01.08.2012.

30.09.2013.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (UMWO)

RPO WO 2007-2013

2011/03/B/ST8/05855

„Badania zjawisk podstawowych występujących w bimetalach wytwarzanych metodą zgrzewania wybuchowego przy obciążeniach cyklicznych”

dr hab. inż.

Aleksander KAROLCZUK, prof. PO

07.08.2012.

06.12.2014.

Narodowe Centrum Nauki w Krakowie

OPUS

PBS1/B5/14/2012

„Optymalizacja procesów technologicznych obróbki skrawaniem stopów tytanu i superstopów stosowanych w konstrukcjach lotniczych”

prof. dr hab. inż.

Wit GRZESIK

12.12.2012.

30.09.2015.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt Badań Stosowanych