English version
CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

Oferta edukacyjna Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej obejmuje aktualnie siedem kierunków studiów, a mianowicie:

 • Energetyka
 • Inżynieria Chemiczna i Procesowa
 • Inżynieria i Aparatura Procesów Przemysłowych
 • Inżynieria Środowiska
 • Mechanika i Budowa Maszyn
 • Mechatronika
 • Transport

W zakresie kształcenia - począwszy od roku ak. 2006/2007 - w Politechnice Opolskiej obowiązuje system trójstopniowy, na który składają się:

 • studia pierwszego stopnia, realizowane programem wspólnym dla całego kierunku (bez podziału na specjalności), pozwalające uzyskać tytuł zawodowy inżyniera. Studia na tym poziomie trwają 7 semestrów dla studiów stacjonarnych (dziennych) oraz 8 semestrów dla studiów niestacjonarnych (zaocznych);
 • studia drugiego stopnia, na których kształcenie odbywa się wg programów specjalnościowych, pozwalające uzyskać tytuł zawodowy magistra. Studia drugiego stopnia trwają 3 semestry dla studiów stacjonarnych (dziennych) oraz 4 semestry dla studiów niestacjonarnych (zaocznych);
 • studia trzeciego stopnia, jako czteroletnie stacjonarne studia doktoranckie. 

Oferta kształcenia obejmuje także studia podyplomowe, w zakresie i trybie wynikającym z programów nauczania dla tej formy studiów.

Niezwykle atrakcyjna i interdyscyplinarna oferta kształcenia na Wydziale Mechanicznym odbywa się zarówno systemem stacjonarnym jak i niestacjonarnym. W rozbiciu na poszczególne kierunki studiów oferta ta obejmuje:

 • Studia stacjonarne (S) i niestacjonarne (NS) pierwszego stopnia - inżynierskie (kształcenie na tym poziomie jest kierunkowe, bez podziału na specjalności):
  • Energetyka (S, NS) 
  • Inżynieria Chemiczna i Procesowa (S, NS) 
  • Inżynieria i Aparatura Procesów Przemysłowych (S, NS)
  • Inżynieria Środowiska (S, NS) 
  • Mechanika i Budowa Maszyn (S, NS) 
  • Mechatronika (S, NS) 
  • Transport (S)
 • Studia stacjonarne (S) i niestacjonarne (NS) drugiego stopnia - magisterskie (kształcenie według programów specjalnościowych):
  • Inżynieria Środowiska:
   • Instalacje sanitarne, cieplne i wentylacyjne (S)
   • Gospodarka wodno-ściekowa (S) 
   • Procesy i urządzenia ochrony środowiska (S)
   • Gospodarka energią i odpadami (S)
   • Gospodarka ściekami i odpadami (NS)
   • Procesy energetyczne (NS) 
   • Advanced Technologies in Environmental Engineering (ATEE)
  • Mechanika i Budowa Maszyn:
   • Komputerowe wspomaganie inżynierii wytwarzania i jakości (S, NS)
   • Komputerowe wspomaganie projektowania i badania maszyn (S, NS)
   • Maszyny i urządzenia przemysłowe (S, NS) 
   • Samochody i ciągniki (S, NS)
   • Zaawansowane metody projektowania w energetyce (S, NS)
  • Mechatronika:
   • Mechatronika w pojazdach i maszynach (S)
   • Systemy automatyki i robotyki w mechatronice (S)

 Wyróżniający się absolwenci studiów drugiego stopnia maja możliwość kontynuowania edukacji w ramach prowadzonych na Wydziale Mechanicznym 4-letnich studiów doktoranckich w dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn oraz mechanika

 Motorem prawdziwego sukcesu jest wiedza. Wybierz kierunek studiów, który da siłę napędową Twoim życiowym planom!

 

ARCHIWUM