English version
CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

Od roku akademickiego 2015/2016 (semestr letni) wydział oferuje studia II stopnia stacjonarne na kierunku Inżynieria Środowiska specjalność Advanced Technologies in Environmental Engineering (ATEE) w języku angielskim.

Warunkiem podjęcia studiów drugiego stopnia jest ukończenie studiów inżynierskich, na kierunku inżynieria środowiska jak i kierunków pokrewnych tj. inżynierii chemicznej i procesowej, biotechnologii, technologii chemicznej, energetyki, budownictwa, górnictwa i geologii inżynierskiej, mechaniki i budowy maszyn oraz mechatroniki.

Od roku akademickiego 2017/2018 (semestr letni) wydział oferuje również studia II stopnia stacjonarne na kierunku Mechanika i budowa maszyn specjalność Computer Aided Engineering (CAE) w języku angielskim.

Warunkiem podjęcia studiów drugiego stopnia jest ukończenie studiów inżynierskich, na kierunku mechanika i budowa maszyn jak i kierunków pokrewnych tj. automatyki i robotyki, budownictwa, energetyki, energetyki i inżynierii środowiska, inżynierii chemicznej i procesowej, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, inżynieria środowiska, mechatronika, transport, lotnictwo i kosmonautyka, wzornictwo przemysłowe oraz przemysłowe technologie informatyczne.

Możliwe jest podjęcie studiów II st. na ww. kierunkach, po kierunkach innych niż wskazane pod warunkiem uzyskania zgody Dziekana.

Ponadto od roku akademickiego 2017/2018 (semestr letni) wydział oferuje również studia I stopnia stacjonarne na kierunku Mechanical Engineering w języku angielskim.

Warto podjąć to wyzwanie, bo znajomość języka obcego to dziś konieczność. Firmy poszukują specjalistów z wykształceniem wyższym technicznym, ale i z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. Absolwenci tych kierunków oprócz wiedzy technicznej, nabiorą również biegłości w nomenklaturze anglojęzycznej. Dzięki temu będą lepiej przygotowani do tego, aby sprostać potrzebom międzynarodowego rynku pracy.

Nowe kierunki są adresowane do studentów z Polski i z zagranicy, co da młodym ludziom możliwość studiowania w międzynarodowej grupie i kontakt z innymi doświadczeniami kulturowymi bez konieczności wyjeżdżania z kraju.

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczoną kadrę, która od wielu lat prowadzi gościnnie wykłady na zagranicznych uczelniach. Wykładowcami będą także nauczyciele akademiccy z europejskich uczelni.

 Studia na ww. kierunkach są dostępne są zarówno dla cudzoziemców - szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.iro.po.opole.pl, jak i dla obywateli polskich - informacje dla studentów na stronie rekrutacji Politechniki Opolskiej

Studia na kierunku Inżynieria Środowiska specjalność Advanced Technologies in Environmental Engineering (ATEE) oraz Mechanika i budowa maszyn specjalność Computer Aided Engineering (CAE) trwają 3 semestry i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Studia na kierunku Mechanical Engineering trwają 7 semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Więcej szczegółowych informacji pod linkiem.

Plan studiów można znaleźć pod linkiem ATEE Programme, CAE Programme oraz ME Programme

Karty opisu przedmiotów ATEE Description CardsCAE Description Cards oraz ME Description Cards