Studia w j. angielskim

Od roku akademickiego 2015/2016 (semestr letni) wydział oferuje studia II stopnia stacjonarne na kierunku Inżynieria Środowiska specjalność Advanced Technologies in Environmental Engineering (ATEE) w języku angielskim.

9

Warunkiem podjęcia studiów drugiego stopnia jest ukończenie studiów inżynierskich, na kierunku inżynieria środowiska jak i kierunków pokrewnych tj. inżynierii chemicznej i procesowej, biotechnologii, technologii chemicznej, energetyki, budownictwa, górnictwa i geologii inżynierskiej,  mechaniki i budowy maszyn oraz mechatroniki. 
Możliwe jest podjęcie studiów II st. po kierunkach innych niż wskazane pod warunkiem uzyskania zgody Dziekana.

Warto podjąć to wyzwanie, bo znajomość języka obcego to dziś konieczność. Firmy poszukują specjalistów z wykształceniem wyższym technicznym, ale i z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. Studenci tego kierunku oprócz wiedzy technicznej z zakresu nowoczesnych technologii w inżynierii środowiska, nabiorą również biegłości w nomenklaturze anglojęzycznej. Dzięki czemu będą lepiej przygotowani do tego, aby sprostać potrzebom międzynarodowego rynku pracy.

Nowy kierunek jest adresowany do studentów z Polski i z zagranicy, co da młodym ludziom możliwość studiowania w międzynarodowej grupie i kontakt z innymi doświadczeniami kulturowymi bez konieczności wyjeżdżania z kraju.

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczoną kadrę, która od wielu lat prowadzi gościnnie wykłady na zagranicznych uczelniach. Wykładowcami będą także nauczyciele akademiccy z europejskich uczelni.

Studia na kierunku Inżynieria Środowiska specjalność Advanced Technologies in Environmental Engineering (ATEE) są dostępne są zarówno dla cudzoziemców - szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.iro.po.opole.pl, jak i dla obywateli polskich - informacje dla studentów na stronie rekrutacji Politechniki Opolskiej

Studia trwają 3 semestry i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera. 

Więcej szczegółowych informacji pod linkiem.

Plan studiów można znaleźć pod linkiem ATEE Programme

Karty opisu przedmiotów ATEE Description Cards