English version
CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

Współpraca ze szkołami

Dzieje się ostatnio w ramach programu Mobilny Profesor.

Na Wydziale Mechanicznym odbyła się seria spotkań z uczniami szkół średnich.

24 października 2017 roku uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzelinie wzięli udział w cyklu wykładów w ramach programu Mobilny Profesor. Zaprezentowano następujące wykłady:

  • „Wybrane zagadnienia z historii motoryzacji” – dr inż. Wacław Hepner
  • „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie jednorodzinnym, konieczność czy zachcianka” – dr inż. Sławomir Pochwała
  • „Symulacje numeryczne zagadnień przepływowych w programie ANSYS” – dr inż. Mirosław Kabaciński.

Uczniowie z uwagą wysłuchali wykładów, które nie odbywały się wyłącznie w sali wykładowej, ale również i w hali samochodowej oraz w laboratorium komputerowym, gdzie była możliwość sprawdzenia możliwości programu do obliczeń przepływowych ANSYS Fluent.

W dniu 10.03.2016 uczniowie klas IV z Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim odwiedzili Wydział Mechaniczny i uczestniczyli w wykładzie "Gleba - cenny zasób środowiska", który przeprowadziła dr inż. Anna Kuczuk.

Fragmenty wykładu:

"Gleba stanowi jeden z najważniejszych zasobów środowiska naturalnego, a szczególną rolę przypisuje się mu w działalności rolniczej, gdyż stanowi bazę dla produkcji roślin konsumpcyjnych oraz paszowych. Takie spojrzenie nie dziwi z uwagi, że cała egzystencja człowieka i jego rozwój tak naprawdę są nierozerwalnie związane z glebą. W trakcie prowadzonej działalności rolniczej człowiek wpływa na glebę zarówno w sposób pozytywny (podnosząc i utrzymując jej żyzność czy zasobność), jak i negatywny (np. wylesiając tereny zagrożone erozją, pozbawiając grunty rolnicze okrywy roślinnej, urozmaiconego płodozmianu czy wprowadzając do gleby nadmiar chemii skażającej ją i niszczącej życie biologiczne). Rola produkcyjna gleby jest bardzo istotna.

Kolejna szkoła wzięła udział w naszej akcji "Mobilny Profesor"!

2 marca pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Mechanicznego, udali się z wizytą do Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu.

 

Profesor Gabriel Filipczak przeprowadził wykład pt. "Inżynieria przemysłowa a kuchnia domowa", podczas którego poruszył aspekty dotyczące analogii miedzy procesami prowadzonymi na dużą skalę, a zjawiskami z jakimi mamy do czynienia w życiu codziennym. Przedstawił szczegółowo podział substancji skupiając się na trudnościach związanych z modelowaniem układów wielofazowych. Szczególne zainteresowanie uczniów wzbudziły nienewtonowskie układy emulsyjne oraz zachowanie się takich układów w trakcie ich mieszania i przepływu, a także podczas wrzenia.

Izabela Wardach w prezentacji pt. "Kuchnia to nie apteka- właściwości fizyczne i chemiczne substancji" skupiła się między innymi na omówieniu reakcji chemicznych, które zachodzą podczas wyrastania ciasta z dodatkiem różnego typu spulchniaczy, zmiany zabarwienia żywności w ramach reakcji enzymatycznych i nieenzymatycznych czy też tworzenia trwałych połączeń w glutenie. Poruszone zostały także kwestie związane z właściwościami fizycznymi, tj. higroskopijność, lepkość i gęstość substancji spożywczych. Wskazano także w jaki sposób, korzystając ze zjawisk fizycznych oraz reaktywności chemicznej, w domowych warunkach zbadać jakość miodu naturalnego.

 

W dniu 24 lutego Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej odwiedzili uczniowie klasy IV technikum informatyczno-mechanicznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem. Uczniowie uczestniczyli w wykładzie dotyczącym "Ekojazdy" oraz w warsztatach, które przygotowali pracownicy Katedry Pojazdów Drogowych i Rolniczych w osobach mgr inż. Krzysztof Prażnowski i dr inż. Wacław Hepner.

  

Podczas warsztatów dużym zainteresowaniem cieszyły się takie stanowiska jak: hamownia podwoziowa, hamownia silnikowa, aparatura do pomiaru emisji substancji szkodliwych oraz pojazdy badawcze, w tym pojazdy z fabryki Polaris. W trakcie spotkania zadano mnóstwo pytań oraz omówiono metody wykorzystywane do pomiaru parametrów trakcyjnych pojazdu. Uczniów szczególnie ucieszyła możliwość przeprowadzenia rzeczywistej próby pomiaru mocy samochodu z wykorzystaniem hamowni podwoziowej.

W ramach wykładu zatytułowanego "Ekojazda", uczniowie zapoznali się z podstawami teoretycznymi ekojazdy i zostali zaopatrzeni w materiały szkoleniowe, wykorzystywane w Katedrze Pojazdów Drogowych i Rolniczych od kilku lat. Dyskutowali o zagadnieniach emisji CO2 w motoryzacji, energochłonności ruchu, sprawności przetwarzania energii chemicznej paliwa w energię mechaniczną, a także o sterującym działaniu kierowcy. Poznali problematykę widma mocy napędowej oraz zasady przewidywania rozwoju sytuacji drogowych (predykcja drogi). Ze zrozumieniem przyjęli tezę o możliwości wykorzystania wyników eksploatacyjnego pomiaru zużycia paliwa, do określenia psychofizycznych cech kierującego, a nawet bezpieczeństwa jazdy.

Ewelina Podgórni

W poniedziałek 22 lutego rozpoczął się semestr letni na Politechnice Opolskiej, a wraz z nim wykłady i warsztaty dla uczniów szkół średnich. Mieliśmy przyjemność gościć wspaniałą młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu.

W ramach zajęć zatytułowanych "Czy twarda woda szkodzi?" uczniowie pracowali w laboratorium Technologii wody i ścieków pod okiem dr inż. Iwony Kłosok-Bazan, zajmując się problemem twardości wody. O tym, że twarda woda szkodzi pralkom, czajnikom i ekspresom wie każdy, ale o tym, że twarda woda może być cennym źródłem wapnia i magnezu dla człowieka, już niekoniecznie. Tymczasem, jak pokazują badania epidemiologiczne, picie wody twardej zmniejsza ryzyko zachorowań na choroby sercowo-naczyniowe, a przewlekły niedobór magnezu połączony ze zmniejszeniem jego stężenia w mięśniu sercowym, związany z niewystarczającą podażą, szczególnie z ubóstwem tego jonu w wodzie, może spowodować chorobę mięśnia sercowego. Wiedza to jedno, a praktyka to drugie. Uczniowie wykonali analizy jakości wody sprawdzając jaka woda płynie z kranu i co oznacza stwierdzenie, że woda destylowana jest bardzo miękka.