Dzieje się ostatnio w ramach programu Mobilny Profesor.

Na Wydziale Mechanicznym odbyła się seria spotkań z uczniami szkół średnich.

24 października 2017 roku uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzelinie wzięli udział w cyklu wykładów w ramach programu Mobilny Profesor. Zaprezentowano następujące wykłady:

 • „Wybrane zagadnienia z historii motoryzacji” – dr inż. Wacław Hepner
 • „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie jednorodzinnym, konieczność czy zachcianka” – dr inż. Sławomir Pochwała
 • „Symulacje numeryczne zagadnień przepływowych w programie ANSYS” – dr inż. Mirosław Kabaciński.

Uczniowie z uwagą wysłuchali wykładów, które nie odbywały się wyłącznie w sali wykładowej, ale również i w hali samochodowej oraz w laboratorium komputerowym, gdzie była możliwość sprawdzenia możliwości programu do obliczeń przepływowych ANSYS Fluent.

6 listopada 2017 roku wykładowcy Wydziału Mechanicznego mieli możliwość wziąć udział w Dniach Wynalazczości w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu. Dr inż. Jacek Wydrych zaprezentował wykład: „Wokół nas: powietrze, woda i…”, natomiast dr inż. Grzegorz Borsuk na specjalną prośbę dyrekcji szkoły przedstawił ten wykład w języku angielskim. Uczniowie mieli możliwość wybrać sobie wersję językową i co ważne, oba wykłady cieszyły się podobnym zainteresowaniem. Uczniowie byli bardzo zainteresowani, zadawali pytania jak również i aktywnie włączali się do dyskusji.

8 listopada 2017 roku grupa uczniów z Zespołu Szkół im. J.Bema z Zawiercia miała możliwość wysłuchania następujących wykładów:

 • „Wybrane zagadnienia z historii motoryzacji” – dr inż. Wacław Hepner
 • „Ekodriving” – dr inż. Ireneusz Hetmańczyk
 • „Prototypowanie w 3D” – dr inż. Roman Chudy
 • „Badania i diagnostyka samochodu” – dr inż. Krzysztof Prażnowski oraz mgr inż. Krystian Hennek

Również tutaj zajęcia nie były tylko w sali wykładowej, ale również w laboratorium komputerowym i w hali diagnostycznej dla samochodów.

17 listopada 2017 roku uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Sycowa mieli możliwość wysłuchania następujących wykładów :

 • „Badania pojazdów na hamowni podwoziowej” – dr inż. Andrzej Bieniek
 • „Ekojazda” – dr inż. Ireneusz Hetmańczyk
 • „Wokół nas: powietrze, woda i …” – dr inż. Grzegorz Borsuk
 • „Zanim ścieki trafią do rzeki” – dr inż. Joanna Boguniewicz-Zabłocka

Ze względu na liczebność uczniowie zostali podzieleni na 2 grupy: w pierwszej byli uczniowie technikum o specjalności logistyk, natomiast w drugiej o specjalności mechanik.. Część zajęć odbyła się w sali wykładowej, ale również była możliwość wzięcia udziału w zajęciach laboratoryjnych w hamowni podwoziowej.