W poniedziałek 22 lutego rozpoczął się semestr letni na Politechnice Opolskiej, a wraz z nim wykłady i warsztaty dla uczniów szkół średnich. Mieliśmy przyjemność gościć wspaniałą młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu.

W ramach zajęć zatytułowanych "Czy twarda woda szkodzi?" uczniowie pracowali w laboratorium Technologii wody i ścieków pod okiem dr inż. Iwony Kłosok-Bazan, zajmując się problemem twardości wody. O tym, że twarda woda szkodzi pralkom, czajnikom i ekspresom wie każdy, ale o tym, że twarda woda może być cennym źródłem wapnia i magnezu dla człowieka, już niekoniecznie. Tymczasem, jak pokazują badania epidemiologiczne, picie wody twardej zmniejsza ryzyko zachorowań na choroby sercowo-naczyniowe, a przewlekły niedobór magnezu połączony ze zmniejszeniem jego stężenia w mięśniu sercowym, związany z niewystarczającą podażą, szczególnie z ubóstwem tego jonu w wodzie, może spowodować chorobę mięśnia sercowego. Wiedza to jedno, a praktyka to drugie. Uczniowie wykonali analizy jakości wody sprawdzając jaka woda płynie z kranu i co oznacza stwierdzenie, że woda destylowana jest bardzo miękka.

 

W ramach zajęć laboratoryjnych „Przyjazna Chemia” prowadzonych przez dr inż. Joannę Guziałowską-Tic, w pierwszej kolejności zostały omówione zajęcia oraz kierunki, na których prowadzone są laboratoria z chemii ogólnej, chemii odpadów oraz podstaw fizykochemii i analizy technicznej. Następnie młodzież zapoznała się ze sprzętem i aparaturą, które znajdują się w laboratorium chemii. W drugiej części zajęć, uczniowie wykonali dwa ćwiczenia laboratoryjne: elektrochemia, czyli podział substancji na elektrolity i nieelektrolity oraz oznaczanie żelaza(III) w fazie wodnej metodą rodankową, przy wykorzystaniu spektrofotometru UV-VIS.

Uczniowie uczestniczyli również w wykładzie zatytułowanym " Układy dyspersyjne wokół nas", który wygłosił dr hab. inż. Jerzy Hapanowicz, prof. PO.

W ramach wykładu, prowadzonego z wykorzystaniem „żywych” obiektów w laboratorium dydaktycznym Katedry Inżynierii Procesowej, wskazano i scharakteryzowano substancje dwu- i wielofazowe wszechobecne w przyrodzie (np. mgła, dym, zjawiska atmosferyczne), wykorzystywane w różnych technologiach przemysłowych (np. aerozol, warstwa fluidalna, zawiesina, dyspersja cieczy) lub też towarzyszące człowiekowi w jego życiu codziennym (np. emulsje spożywcze, kosmetyki, pasty i piany). Podano również przykłady metod i urządzeń służących do wytwarzania, przetwarzania lub rozdziału tego typu substancji, typowych dla praktyki przemysłowej (np. skruber czy odstojnik), jak i spotykanych powszechnie w życiu codziennym (np. domowy odkurzacz, mikser czy pralka). W trakcie wykładu niejednokrotnie wskazywano na rolę inżyniera procesowego, którego zadaniem jest rozwiązywanie problemów technicznych związanych z realizacją określonych procesów technologicznych. Końcową dyskusję z uczestnikami wykładu przeprowadzono na kanwie ich przyszłych planów zawodowych, motywacji co do wyboru zarówno kierunku studiów jak i uczelni, zachęcając przy tym do nabywania kompetencji inżynierskich i dalszego zdobywania wiedzy na Wydziale Mechanicznym naszej Politechniki.

Ewelina Podgórni