W dniu 24 lutego Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej odwiedzili uczniowie klasy IV technikum informatyczno-mechanicznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem. Uczniowie uczestniczyli w wykładzie dotyczącym "Ekojazdy" oraz w warsztatach, które przygotowali pracownicy Katedry Pojazdów Drogowych i Rolniczych w osobach mgr inż. Krzysztof Prażnowski i dr inż. Wacław Hepner.

  

Podczas warsztatów dużym zainteresowaniem cieszyły się takie stanowiska jak: hamownia podwoziowa, hamownia silnikowa, aparatura do pomiaru emisji substancji szkodliwych oraz pojazdy badawcze, w tym pojazdy z fabryki Polaris. W trakcie spotkania zadano mnóstwo pytań oraz omówiono metody wykorzystywane do pomiaru parametrów trakcyjnych pojazdu. Uczniów szczególnie ucieszyła możliwość przeprowadzenia rzeczywistej próby pomiaru mocy samochodu z wykorzystaniem hamowni podwoziowej.

W ramach wykładu zatytułowanego "Ekojazda", uczniowie zapoznali się z podstawami teoretycznymi ekojazdy i zostali zaopatrzeni w materiały szkoleniowe, wykorzystywane w Katedrze Pojazdów Drogowych i Rolniczych od kilku lat. Dyskutowali o zagadnieniach emisji CO2 w motoryzacji, energochłonności ruchu, sprawności przetwarzania energii chemicznej paliwa w energię mechaniczną, a także o sterującym działaniu kierowcy. Poznali problematykę widma mocy napędowej oraz zasady przewidywania rozwoju sytuacji drogowych (predykcja drogi). Ze zrozumieniem przyjęli tezę o możliwości wykorzystania wyników eksploatacyjnego pomiaru zużycia paliwa, do określenia psychofizycznych cech kierującego, a nawet bezpieczeństwa jazdy.

Ewelina Podgórni