Kolejna szkoła wzięła udział w naszej akcji "Mobilny Profesor"!

2 marca pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Mechanicznego, udali się z wizytą do Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu.

 

Profesor Gabriel Filipczak przeprowadził wykład pt. "Inżynieria przemysłowa a kuchnia domowa", podczas którego poruszył aspekty dotyczące analogii miedzy procesami prowadzonymi na dużą skalę, a zjawiskami z jakimi mamy do czynienia w życiu codziennym. Przedstawił szczegółowo podział substancji skupiając się na trudnościach związanych z modelowaniem układów wielofazowych. Szczególne zainteresowanie uczniów wzbudziły nienewtonowskie układy emulsyjne oraz zachowanie się takich układów w trakcie ich mieszania i przepływu, a także podczas wrzenia.

Izabela Wardach w prezentacji pt. "Kuchnia to nie apteka- właściwości fizyczne i chemiczne substancji" skupiła się między innymi na omówieniu reakcji chemicznych, które zachodzą podczas wyrastania ciasta z dodatkiem różnego typu spulchniaczy, zmiany zabarwienia żywności w ramach reakcji enzymatycznych i nieenzymatycznych czy też tworzenia trwałych połączeń w glutenie. Poruszone zostały także kwestie związane z właściwościami fizycznymi, tj. higroskopijność, lepkość i gęstość substancji spożywczych. Wskazano także w jaki sposób, korzystając ze zjawisk fizycznych oraz reaktywności chemicznej, w domowych warunkach zbadać jakość miodu naturalnego.