Dr hab. inż. Jerzy Hapanowicz, prof. PO

W imieniu Dziekana odpowiedzialny za funkcjonowanie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale jest Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia, kierujący działalnością Wydziałowej Rady ds. jakości kształcenia.

Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia analizuje, inspiruje i koordynuje działania, których celem jest podnoszenie poziomu kształcenia.

Pełnomocnik odpowiada za wdrożenie oraz realizację wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia w oparciu o system uczelniany. Zakres obowiązków Pełnomocnika Dziekana ds. jakości kształcenia określa Zarządzenie Nr 45/2015 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 9 listopada 2015 r.