English version
CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

Wydziałowe zespoły ds. jakości kształcenia

Wydziałowa Rada ds. jakości kształcenia:

 1. Dr hab. inż. Jerzy Hapanowicz – przewodniczący Rady, Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Mechanicznym.
 2. Dr hab. inż. Andrzej Augustynowicz.
 3. Dr hab. inż. Bolesław Dobrowolski.
 4. Dr hab. inż. Anna Król.
 5. Dr hab. inż. Adam Niesłony.
 6. Dr hab. inż. Piotr Niesłony.
 7. Prof. dr hab. inż. Stanisław Witczak.
 8. Mgr inż. Agnieszka Materac - przedstawiciel doktorantów.
 9. Mgr inż. Robert Owsiński - przedstawiciel doktorantów.
 10. Szymon Derda - przedstawiciel studentów.
 11. Grzegorz Kowalczyk - przedstawiciel studentów.
 12. Mgr inż. Zbigniew Dziemidowicz - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole.

Rada dydaktyczna kierunku studiów Energetyka i inżynieria środowiska

 1. Dr inż. Jacek Wydrych.
 2. Dr hab. inż. Jerzy Hapanowicz.
 3. Dr hab. inż. Joanna Guziałowska-Tic - Przewodnicząca.
 4. Dr inż. Marta Bożym.
 5. Sonia Rucińska - studentka.

Rada dydaktyczna kierunku studiów Inżynieria środowiska

 1. Dr hab. inż. Anna Król.
 2. Dr hab. inż. Norbert Szmolke.
 3. Dr hab. inż. Małgorzata Wzorek.
 4. Dr hab. inż. Iwona Kłosok-Bazan.
 5. Dr inż. Grzegorz Borsuk – Przewodniczący.
 6. Mgr inż. Ewelina Łukasiewicz.
 7. Dawid Przysiężniuk - student.

Rada dydaktyczna kierunku studiów Lotnictwo i kosmonautyka

 1. Dr hab. inż. Krzysztof Kluger.
 2. Dr hab. inż. Mirosław Mrzygłód.
 3. Dr inż. Ireneusz Hetmańczyk.
 4. Dr inż. Mirosław Kabaciński - Przewodniczący.
 5. Konrad Sikora - student.

Rada dydaktyczna kierunku studiów Mechanika i budowa maszyn

 1. Dr hab. inż. Grzegorz Robak - Przewodniczący.
 2. Dr hab. inż. Cyprian Lachowicz.
 3. Dr inż. Krzysztof Prażnowski.
 4. Dr inż. Roman Chudy.
 5. Łukasz Dziarmaga - student.

Rada dydaktyczna kierunku studiów Mechatronika

 1. Dr inż. Roland Pawliczek - Przewodniczący.
 2. Dr hab. inż. Marian Bartoszuk.
 3. Dr hab. inż. Krzysztof Żak.
 4. Dr inż. Andrzej Bieniek.
 5. Kamil Gatnar - student.

Rada dydaktyczna kierunku studiów Wzornictwo przemysłowe

 1. Dr hab. inż. Joanna Małecka.
 2. Dr hab. inż. Dariusz Rozumek.
 3. Dr inż. Małgorzata Futkowska – Przewodnicząca.
 4. Dr inż. Krzysztof Prażmowski.
 5. Dr Maria Hepner.
 6. Konstancja Lis - studentka.