W celu realizacji zadań Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na szczeblu Wydziału, Dziekan powołuje Wydziałową Radę ds. jakości kształcenia oraz Wydziałową Komisję ds. programów kształcenia (WKPK), w skład której wchodzą zespoły do realizacji zadań związanych z zakresem prac WKPK. W imieniu Dziekana, za funkcjonowanie systemu zapewniania jakości kształcenia na wydziale odpowiedzialny jest Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia, kierujący działalnością Wydziałowej Rady ds. jakości kształcenia.

WYDZIAŁOWA RADA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

 • dr hab. inż. Jerzy Hapanowicz, prof. PO – pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia, przewodniczący Rady,
 • dr hab. inż. Andrzej Augustynowicz, prof. PO – nauczyciel akademicki,
 • dr hab. inż. Bolesław Dobrowolski, prof. PO – nauczyciel akademicki,
 • dr hab. inż. Anna Król, prof. PO – nauczyciel akademicki,
 • dr hab. inż. Adam Niesłony, prof. PO – nauczyciel akademicki,
 • dr hab. inż. Piotr Niesłony, prof. PO – nauczyciel akademicki,
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Witczak – nauczyciel akademicki,
 • mgr inż. Agnieszka Materac – przedstawiciel doktorantów,
 • mgr inż. Robert Owsiński – przedstawiciel doktorantów,
 • Szymon Derda – przedstawiciel studentów,
 • Grzegorz Kowalczyk – przedstawiciel studentów,
 • mgr inż. Zbigniew Dziemidowicz – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole - przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych.

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA 

 • dr hab. inż. Krystian Czernek, prof. PO – Prodziekan ds. dydaktyki, przewodniczący Komisji,
 • dr hab. inż. Marian Bartoszuk, prof. PO – kierunek Mechatronika
 • dr hab. inż. Roman Dyga, prof. PO – kierunek Inżynieria i Aparatura Procesów Przemysłowych
 • dr hab. inż. Norbert Szmolke, prof. PO – kierunek Inżynieria Środowiska
 • dr hab. inż. Małgorzata Wzorek, prof. PO – kierunek Inżynieria Środowiska anglojęzyczny
 • dr hab. inż. Krzysztof Kluger - kierunek Mechanika i Budowa Maszyn anglojęzyczny
 • dr inż. Andrzej Bieniek – kierunek Transport
 • dr inż. Grzegorz Robak – kierunek Mechanika i Budowa Maszyn,
 • dr inż. Jacek Wydrych – kierunek Energetyka
 • mgr inż. Roman Chudy – przedstawiciel doktorantów,
 • Klaudia Rabiej – przedstawiciel studentów,
 • Bartosz Urbaniak – przedstawiciel studentów.