O Wydziale

Wydział Mechaniczny, wcześniej pod innymi nazwami (Wydział Budowy Maszyn, Instytut Budowy Maszyn), działa od momentu powołania Uczelni w 1966 roku jako Wyższej Szkoły Inżynierskiej, i należy do trzech najstarszych jednostek Politechniki Opolskiej

Do chwili obecnej studia na Wydziale Mechanicznym ukończyło blisko 7500 osób, w tym na studiach stacjonarnych ponad 4500 osób. 

W skład Wydziału Mechanicznego wchodzi 7 Katedr:

 1. Katedra Inżynierii Materiałowej
 2. Katedra Inżynierii Procesowej
 3. Katedra Inżynierii Środowiska
 4. Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
 5. Katedra Pojazdów
 6. Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej
 7. Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

Aktualnie (stan na 31.10.2017r.) na Wydziale Mechanicznym zatrudnionych jest 100 pracowników, w tym:

 • 6 profesorów zwyczajnych,
 • 24 profesorów nadzwyczajnych,
 • 36 adiunktów,
 • 5 starszych wykładowców, 
 • 7 asystentów,
 • 22 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Wydział Mechaniczny prowadzi siedem kierunków studiów w różnej formie i na różnym poziomie, są to: 

Energetyka - studia stacjonarne I-go stopnia i niestacjonarne I-go stopnia
Inżynieria Środowiska - studia stacjonarne i niestacjonarne I-go i II-go stopnia
Mechanika i Budowa Maszyn - studia stacjonarne i niestacjonarne I-go i II-go stopnia
Mechatronika - studia stacjonarne i niestacjonarne I-go stopnia oraz stacjonarne II-go stopnia
Inżynieria Chemiczna i Procesowa - studia stacjonarne i niestacjonarne I-go stopnia
Inżynieria i Aparatura Procesów Przemysłowych - studia stacjonarne i niestacjonarne I-go stopnia
Transport - studia stacjonarne i niestacjonarne I-go stopnia

 

Na Wydziale Mechanicznym prowadzone są dwa rodzaje studiów podyplomowych:

 • „Świadectwa charakterystyki energetycznej i audyt energetyczny budynków”,
 • „Technika samochodowa”.

Począwszy od roku 1998 prowadzone były, wspólnie z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, środowiskowe studia doktoranckie z tego zakresu. Od września 2005 roku Wydział Mechaniczny samodzielnie prowadzi studia doktoranckie. Do chwili obecnej wypromowano 134 doktorów nauk technicznych, a kolejne 57 osób posiada wszczęte przewody doktorskie.

Wydział Mechaniczny posiada uprawnienia do:

 • nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn (od 26.05.1997 r.),
 • nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie Mechanika (od 30.01.2012 r.),
 • nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn (od 25.04.2005 r.).
 • nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Mechanika (od 27.06.2016 r.).

Do chwili obecnej zostało przeprowadzonych 7 przewodów habilitacyjnych, 3 postępowania habilitacyjne oraz 4 postępowania o nadanie tytułu profesora.