SKŁAD RADY WYDZIAŁU MECHANICZNEGO
W KADENCJI 2016-2020

Kolegium:

 • Dziekan, Przewodniczący Rady Wydziału - prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita

Członkowie kolegium:

 • Prodziekan ds. nauki - dr hab. inż. Adam Niesłony, prof. PO 
 • Prodziekan ds. dydaktyki - dr hab. inż. Krystian Czernek, prof. PO

POZOSTALI CZŁONKOWIE RADY WYDZIAŁU

Profesorowie i doktorzy habilitowani:

 • dr hab. inż. Andrzej Augustynowicz, prof. PO
 • dr hab. inż. Marian Bartoszuk, prof. PO
 • dr hab. inż. Sebastian Brol, prof. PO
 • dr hab. inż. Roman Dyga, prof. PO
 • prof. dr hab. inż. Grzegorz Gasiak
 • dr hab. inż. Jerzy Hapanowicz, prof. PO
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Karolczuk
 • dr hab. inż. Krzysztof Kluger, prof. PO
 • dr hab. inż. Anna Król, prof. PO
 • dr hab. Grzegorz Królczyk, prof. PO
 • dr hab. inż. Jolanta Królczyk, prof. PO
 • dr hab. inż. Cyprian T. Lachowicz, prof. PO
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda
 • dr hab. inż. Joanna Małecka, prof. PO
 • dr hab. inż. Jarosław Mamala, prof. PO
 • dr hab. inż. Mirosław Mrzygłód, prof. PO
 • dr hab. inż. Piotr Niesłony, prof. PO
 • dr hab. Mariusz Prażmowski, prof. PO
 • dr hab. inż. Grzegorz Robak, prof. PO
 • dr hab. inż. Dariusz Rozumek, prof. PO
 • dr hab. inż. Mariusz Rząsa, prof. PO
 • dr hab. inż. Norbert Szmolke, prof. PO
 • dr hab. inż. Wilhelm Jan Tic, prof. PO
 • prof. dr hab. inż. Roman Ulbrich
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Witczak
 • dr hab. inż. Małgorzata Wzorek, prof. PO
 • dr hab. inż. Krzysztof Żak, prof. PO

Przedstawiciele nauczycieli nie będących prof. i doktorami hab.:

 • dr inż. Stanisaw Anweiler
 • dr inż. Michał Böhm
 • dr inż. Joanna Guziałowska-Tic
 • dr inż. Ireneusz Hetmańczyk
 • dr inż. Mirosław Kabaciński
 • dr inż. Andrzej Kurek
 • dr inż. Zbigniew Marciniak
 • dr inż. Małgorzata Płaczek
 • dr inż. Jacek Wydrych

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akadem.:

 • mgr Magdalena Filipek
 • mgr inż. Anita Forc
 • mgr Krzysztof Kozak
 • mgr inż. Anna Kulesa

Przedstawiciele samorządu studenckiego:

 • Alicja Dumanowska
 • Łukasz Dziarmaga
 • Kamil Gatnar
 • Dominik Glinka
 • Tomasz Kubata
 • Przemysław Kuśmierczyk
 • Konstancja Lis
 • Aleksandra Olkowska
 • Michał Rose
 • Konrad Sikora
 • Piotr Ziemniak


Przedstawiciel samorządu doktorantów:

 • mgr inż. Adriana Szydłowska

Przedstawiciele związków zawodowych:

 • dr inż. Henryk Achtelik – Przedstawiciel Rady Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego
 • inż. Jerzy Zając - Przedstawiciel NSZZ "Solidarność"
 • przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników Politechniki Opolskiej
 • przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii

Zaproszeni goście (z głosem doradczym):

 • dr hab. inż. Bolesław Dobrowolski, prof. PO
 • dr hab. inż. Gabriel Filipczak, prof. PO
 • prof. dr hab. inż. Wit Grzesik