English version
CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

SKŁAD RADY DZIEKAŃSKIEJ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO

 1. Prof. dr hab. inż. Janusz POSPOLITA - Dziekan, Przewodniczący Rady
 2. Dr hab. inż. Grzegorz ROBAK - Prodziekan ds. organizacyjnych, przewodniczący rady dydaktycznej kierunku: mechanika i budowa maszyn
 3. Dr inż. Jacek WYDRYCH - Prodziekan ds. dydaktyki, p.o. Kierownika Katedry Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej
 4. Dr hab. inż. Andrzej AUGUSTYNOWICZ - Kierownik Katedry Pojazdów
 5. Dr hab. inż. Jerzy HAPANOWICZ - Kierownik Katedry Inżynierii Procesowej, pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia
 6. Prof. dr hab. inż. Tadeusz ŁAGODA - Kierownik Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
 7. Dr hab. inż. Joanna MAŁECKA - Kierownik Katedry Inżynierii Materiałowej
 8. Dr hab. inż. Piotr NIESŁONY - Kierownik Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
 9. Dr hab. inż. Norbert SZMOLKE - Kierownik Katedry Inżynierii Środowiska
 10. Dr hab. inż. Marta KUREK - przedstawiciel rady naukowej dyscypliny: inżynieria mechaniczna
 11. Dr hab. inż. Małgorzata WZOREK - przedstawiciel rady naukowej dyscypliny: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 12. Dr inż. Grzegorz BORSUK - przewodniczący rady dydaktycznej kierunku: inżynieria środowiska
 13. Dr Małgorzata FUTKOWSKA - przewodniczący rady dydaktycznej kierunku: wzornictwo przemysłowe
 14. Dr hab. inż. Joanna GUZIAŁOWSKA-TIC - przewodniczący rady dydaktycznej kierunku: energetyka i inżynieria środowiska
 15. Dr inż. Mirosław KABACIŃSKI - przewodniczący rady dydaktycznej kierunku: lotnictwo i kosmonautyka
 16. Dr inż. Roland PAWLICZEK - przewodniczący rady dydaktycznej kierunku: mechatronika
 17. Łukasz DZIARMAGA - student reprezentujący kierunek studiów: mechanika i budowa maszyn
 18. Kamil GATNAR - student reprezentujący kierunek studiów: mechatronika
 19. Konstancja LIS - studentka reprezentująca kierunek studiów: wzornictwo przemysłowe
 20. Sonia RUCIŃSKA - studentka reprezentująca kierunek studiów: energetyka
 21. Dawid PRZYSIĘŻNIUK - student reprezentujący kierunek studiów: inżynieria środowiska
 22. Konrad SIKORA - student reprezentujący kierunek studiów: lotnictwo i kosmonautyka

Osoby z głosem doradczym:

 1. Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
 2. Przedstawiciel Rady Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego
 3. Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników Politechniki Opolskiej
 4. Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Fizjoterapeutów przy Politechnice Opolskiej
 5. Związek Zawodowy Pracowników Uczelni Publicznych

Osoby zapraszane jako goście:

 1. Dr hab. inż. Roman DYGA - Kierownik studiów doktoranckich
 2. Przedstawiciel doktorantów