English version
CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

SKŁAD RADY DZIEKAŃSKIEJ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO

 1. Dr hab. inż. Grzegorz ROBAK - dziekan, przewodniczący Rady
 2. Dr hab. inż. Krystian CZERNEK - prodziekan ds. organizacyjnych
 3. Dr inż. Jacek WYDRYCH - prodziekan ds. dydaktyki, kierownik Katedry Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej
 4. Dr hab. inż. Jerzy HAPANOWICZ - pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia
 5. Dr hab. inż. Andrzej AUGUSTYNOWICZ - kierownik Katedry Pojazdów
 6. Dr hab. inż. Norbert SZMOLKE - kierownik Katedry Inżynierii Procesowej i Środowiska
 7. Prof. dr hab. inż. Tadeusz ŁAGODA - kierownik Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
 8. Dr hab. inż. Piotr NIESŁONY - kierownik Katedry Technologii Maszyn i Materiałoznawstwa
 9. Dr hab. inż. Marta KUREK - przedstawiciel rady naukowej dyscypliny: inżynieria mechaniczna
 10. Dr hab. inż. Małgorzata WZOREK - przedstawiciel rady naukowej dyscypliny: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 11. Dr hab. inż. Krzysztof KLUGER – przewodniczący rady dydaktycznej kierunku: mechanika i budowa maszyn
 12. Dr hab. inż. Iwona KŁOSOK-BAZAN - przewodniczący rady dydaktycznej kierunku: inżynieria środowiska
 13. Dr Małgorzata FUTKOWSKA - przewodniczący rady dydaktycznej kierunku: wzornictwo przemysłowe
 14. Dr hab. inż. Joanna GUZIAŁOWSKA-TIC - przewodniczący rady dydaktycznej kierunku: energetyka i inżynieria środowiska
 15. Dr inż. Mirosław KABACIŃSKI - przewodniczący rady dydaktycznej kierunku: lotnictwo i kosmonautyka
 16. Dr hab. inż. Roland PAWLICZEK - przewodniczący rady dydaktycznej kierunku: mechatronika
 17. Łukasz DZIARMAGA - student reprezentujący kierunek studiów: mechanika i budowa maszyn
 18. Kamil GATNAR - student reprezentujący kierunek studiów: mechatronika
 19. Konstancja LIS - studentka reprezentująca kierunek studiów: wzornictwo przemysłowe
 20. Sonia RUCIŃSKA - studentka reprezentująca kierunek studiów: energetyka
 21. Dawid PRZYSIĘŻNIUK - student reprezentujący kierunek studiów: inżynieria środowiska
 22. Konrad SIKORA - student reprezentujący kierunek studiów: lotnictwo i kosmonautyka

Osoby z głosem doradczym:

 1. Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
 2. Przedstawiciel Rady Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego
 3. Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników Politechniki Opolskiej
 4. Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Fizjoterapeutów przy Politechnice Opolskiej
 5. Związek Zawodowy Pracowników Uczelni Publicznych

Osoby zapraszane jako goście:

 1. Dr hab. inż. Roman DYGA - Kierownik studiów doktoranckich
 2. Przedstawiciel doktorantów