English version
CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

Rada dydaktyczna kierunku studiów Energetyka i inżynieria środowiska

 1. Dr inż. Jacek Wydrych
 2. Dr hab. inż. Jerzy Hapanowicz
 3. Dr hab. inż. Joanna Guziałowska-Tic – Przewodnicząca
 4. Dr inż. Marta Bożym
 5. Sonia Rucińska – studentka

Rada dydaktyczna kierunku studiów Inżynieria środowiska

 1. Dr hab. inż. Anna Król
 2. Dr hab. inż. Norbert Szmolke
 3. Dr hab. inż. Małgorzata Wzorek
 4. Dr hab. inż. Iwona Kłosok-Bazan - Przewodnicząca
 5. Dr inż. Grzegorz Borsuk
 6. Mgr inż. Ewelina Łukasiewicz
 7. Dawid Przysiężniuk – student

Rada dydaktyczna kierunku studiów Lotnictwo i kosmonautyka

 1. Dr hab. inż. Krzysztof Kluger
 2. Dr hab. inż. Mirosław Mrzygłód
 3. Dr inż. Ireneusz Hetmańczyk
 4. Dr inż. Mirosław Kabaciński – Przewodniczący
 5. Konrad Sikora – student

Rada dydaktyczna kierunku studiów Mechanika i budowa maszyn

 1. Dr hab. inż. Grzegorz Robak – Przewodniczący
 2. Dr hab. inż. Cyprian Lachowicz
 3. Dr inż. Krzysztof Prażnowski
 4. Dr inż. Roman Chudy
 5. Łukasz Dziarmaga – student

Rada dydaktyczna kierunku studiów Mechatronika

 1. Dr inż. Roland Pawliczek – Przewodniczący
 2. Dr hab. inż. Marian Bartoszuk
 3. Dr hab. inż. Krzysztof Żak
 4. Dr inż. Andrzej Bieniek
 5. Kamil Gatnar – student

Rada dydaktyczna kierunku studiów Wzornictwo przemysłowe

 1. Dr hab. inż. Joanna Małecka
 2. Dr hab. inż. Dariusz Rozumek
 3. Dr inż. Małgorzata Futkowska – Przewodnicząca
 4. Dr inż. Krzysztof Prażnowski
 5. Dr Maria Hepner
 6. Konstancja Lis – studentka