Struktura organizacyjna Wydziału Mechanicznego obejmuje następujące jednostki:

  1. Sekretariat Wydziału
  2. Katedra Inżynierii Materiałowej
  3. Katedra Inżynierii Procesowej
  4. Katedra Inżynierii Środowiska
  5. Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
  6. Katedra Pojazdów
  7. Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej
  8. Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji