Terminy posiedzeń Rady

Planowane terminy* posiedzeń w roku akad. 2017/2018:

11.10.2017

15.11.2017

13.12.2017

07.02.2018

21.03.2018

18.04.2018

23.05.2018

13.06.2018

05.09.2018

*) terminy posiedzeń mogą ulec zmianie z powodu posiedzeń Senatu Politechniki Opolskiej oraz innych nieprzewidzianych spraw