Terminy posiedzeń Rady

Planowane terminy* posiedzeń w roku akad. 2016/2017:

Rada Wydziału Mechanicznego
28 września 2016
19 października 2016
23 listopada 2016
14 grudnia 2016
25 stycznia 2017
15 marca 2017
26 kwietnia 2017
24 maja 2017
14 czerwca 2017
5 lipca 2017

wrzesień 2017

(termin do ustalenia)

*) terminy posiedzeń mogą ulec zmianie z powodu posiedzeń Senatu Politechniki Opolskiej oraz innych nieprzewidzianych spraw