WŁADZE WYDZIAŁU MECHANICZNEGO POLITECHNIKI OPOLSKIEJ W KADENCJI 2016-2020

 

 

 pospolita

Dziekan
prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita

 
 Robak G 2019 10 24 6101    Wydrych J 2019 10 25 6114
 dr hab. inż. Grzegorz Robak    dr inż. Jacek Wydrych
Prodziekan ds. organizacyjnych

  Prodziekan ds. dydaktyki